_____________________________s hus - og de skjulte farene

Be elevene om å finne ut hvor mange faremerkede produkter de har hjemme eller på skolen.

Husk at en voksen må hjelpe dem med denne oppgaven for å unngå uhell. De kan lage en liste eller ta bilder av produktene. I klasserommet kan du illustrere funnene ved å bruke et enkelt skjema på tavla. Observasjoner kan inkludere:

 

Helsefarlig Etsende

Alvorlig helsefare

Brannfarlig

Miljøfarlig

Eksplosjonsfarlig

Gass under trykk

Oksiderende

Akutt giftig

                 

Sett inn antall faresymboler som ble funnet.