For å fjerne hår heller Hannas tante avløpsåpner ned i sluket. Avløpsåpner er etsende. Det er skadelig hvis hun får etsende væske i øynene eller på huden. "Neste gang bruker jeg en klosettsuger isteden. Eller masse varmt vann," mumler hun for seg selv.

Noen ganger blir sluket i dusjen tett av hår og andre ekle ting. Hannas tante tar seg av problemet med en flaske avløpsåpner. Hun har på seg støvler, hansker og beskyttelsesbriller.

Hvorfor har Hannas tante på seg støvler, hansker og beskyttelsesbriller i dusjen?