Hele verden er laget av kjemikalier

Hele verden er laget av kjemikalier

Er alle kjemikalier farlige? Hva er forskjellen på naturlige og menneskeskapte kjemikalier? Finn svarene i denne artikkelen.

Ta en kikk rundt deg. Hva ser du? En PC? En blyant? De nye joggeskoene dine? Et tre utenfor vinduet? Hva tror du alle disse ulike tingene har til felles? Nettopp! De er alle laget av grunnstoffer.

Grunnstoffer er byggesteiner for alt som finnes på jorda, både det som lever og det som ikke lever. De er i oss, rundt oss og i alle produkter vi kjøper. Grunnstoffer kan kombineres på mange ulike måter og danne ulike kjemikalier og produkter.

I hverdagen er for eksempel det å lage mat rett og slett kjemi. Medisiner som forhindrer eller behandler sykdom er kjemikalier. Til og med vann, luft og sola består av kjemikalier. Uten kjemikalier ville rett og slett ikke noen form for liv eksistert.

Det finnes både naturlige og menneskeskapte kjemikalier

Mange kjemikalier finnes naturlig i miljøet. Andre er menneskeskapte og lages i laboratorier og på fabrikker. Eksempler på naturlige kjemikalier er sukker, sjøsalt, klorofyll – stoffet som gjør plantene grønne, vitamin C i appelsiner og cellulose i trær. Kjemikalier som finnes naturlig brukes ofte som råmateriale for menneskeskapte kjemikalier. For eksempel lages vindusglass av silikater, som er naturlige kjemikalier som finnes i jord. Papir lages av cellulose. Eksempler på fullstendig menneskeskapte kjemikalier er fluorerte kjemikalier som brukes for å gjøre fritidstøy vanntett.

De fleste menneskeskapte kjemikaliene brukes for å øke livskvaliteten vår. Noen lages for å rengjøre hus, oppvask og klær. Andre lages for å fjerne insekter eller ugress i hagene våre. Bensin og brensel er kjemikalier som brukes i biler, fly og for å varme opp husene våre. Listen over menneskeskapte kjemikalier er nesten uendelig. De fleste har mange gode egenskaper og er til stor nytte, men kan også ha skadelige effekter på mennesker og miljø.

Et kjemikalie kan være nyttig og ufarlig så lenge vi bruker det på riktig måte. Men det kan være skadelig dersom det slippes ut feil sted.

Forskjell på giftighet

Det er en vanlig misforståelse at menneskeskapte kjemikalier er skadelige, mens naturlige er bra for oss. Mange naturlige kjemikalier kan være skadelige for mennesker. Det er mange eksempler på kjemikalier som finnes naturlig i planter og dyr, som er giftige for mennesker i svært små mengder. For eksempel giften fra fluesopp, fisken fjesing og blomsten liljekonvall. Menneskeskapte kjemikalier kan også være svært giftige i små mengder, men de fleste er bare farlige hvis vi får i oss store mengder.

Faremerking av kjemikalier

Det er strenge regler for å sikre at kjemikaliene vi bruker er forsvarlig emballert og merket med faresymboler. Du vil finne faresymboler på mange husholdningskjemikalier, for eksempel oppvaskmaskintabletter, vaskemidler, maling, lakk og tennvæske.

Det er ni ulike faresymboler og mange husholdningskjemikalier har gjerne mer enn et slikt faresymbol på etiketten.

De fleste husholdningskjemikalier med faresymboler er ikke skadelige for mennesker så lenge du vet hvordan du skal bruke dem. På etiketten står det advarsler og annen informasjon du trenger for å bruke produktet på en sikker måte. Ved å følge instruksjonene for sikker bruk, lagring og avfallshåndtering reduserer du faren for skade.

Det er en rekke enkle forhåndsregler du og din familie kan ta for å beskytte dere:

  1. Les etiketten og instruksjonene for riktig bruk.
  2. Oppbevar kjemikaliene i originalemballasjen.
  3. Oppbevar kjemikalier utilgjengelig for små barn og kjæledyr.
  4. Ikke bland ulike kjemikalier.

Fakta om kjemikalier

  • Alle kjemiske stoffer har sitt eget identifikasjonsnummer – akkurat som mennesker som har sitt eget unike personnummer.
  • Nesten 99% av kroppen består av seks grunnstoffer: oksygen, karbon, hydrogen, nitrogen, kalsium og fosfor. Kroppen til en voksen inneholder ca. 230 g salt. 
  • En mobiltelefon inneholder grunnstoffer som brom, klor, kvikksølv, bly og til   og med små mengder gull.
  • En teskje av kjemikaliet botulinumtoksin, som lages av en bakterie, kan drepe 2 milliarder mennesker.
  • Mellom 1930 og 2000 økte produksjonen av menneskeskapte kjemikalier i verden fra 1 million til 400 millioner tonn pr år.