Lærerveiledning

Målet med Hannas hus

Mange vanlige husholdningskjemikalier kan være farlige og elevene kan derfor komme i kontakt med farlige kjemikalier hjemme.

Hannas hus skal hjelpe elevene (2.-7. trinn) til å forstå viktigheten av faresymbolene på etikettene for å unngå ulykker og feil bruk.

Materialet vil gi elevene ny kunnskap om kjemikalier og om kjemikalienes uønskede effekter på mennesker og miljøet.

Nettsiden inneholder

 • fire lærerveiledninger
  Lærerveiledning 1 er rettet mot 2. - 4. trinn. Lærerveiledning 2, 3 og 4 er rettet mot 5. - 7. trinn.
 • ni situasjoner i Hannas hus
  Familien til Hanna vasker huset med farlige kjemikalier.
 • tre artikler
  Artiklene er knyttet opp til planene for time 2, 3 og 4.
 • En quiz om faresymboler
  Elevene kan teste hvor mange faresymboler de gjenkjenner
 • En oversikt over de ni faresymbolene
  En forklaring til hvert av symbolene.

Nasjonal læreplan

Timene oppfyller kravene i den nasjonale læreplanen:

Kompetansemål etter 7. årstrinn, Forskerspiren: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter.

Rammefortellingen i Hannas hus – og de skjulte farene

Hanna kjeder seg. Familien hennes vasker huset i dag. Moren hennes har sagt at hun ikke må gå i veien. Å vaske huset kan være farlig. Hanna vil finne ut hvorfor. Hun tar med seg kameraet og tar ni bilder av familien i ulike situasjoner.

Fire lærerveiledninger

På nettsiden finner du fire lærerveiledninger. Time 1 er for 2. - 4. trinn. Time 2, 3 og 4 er for 5. - 7. trinn. De fire lærerveiledningene inkluderer de ni situasjonene i Hannas hus. Hver plan har et læringsmål og en trinn-for-trinn veiledning.

Ni situasjoner i Hannas hus

I Hannas hus møter elevene ni ulike situasjoner:

Situasjon i Hannas hus Produkt Faresymboler
Dad is cleaning the toilet Vaskemiddel til toalettet Etsende
Lillebror setter på oppvaskmaskinen Oppvasktabletter Helsefarlig
Onkel rydder i garasjen Fyrverkeri Eksplosjonsfarlig
Mamma tenner på grillen Tennvæske Alvorlig helsefare
Storebror har malt sykkelboden med trebeskyttelsesmiddel Trebeskyttelsesmiddel Miljøfarlig
Storesøster sprayer skoene sine for å gjøre dem vanntette Impregneringsspray Brannfarlig
Helsefarlig
Pappa dreper maur Maurgift Miljøfarlig
Hannas tante rengjør sluket i dusjen Avløpsåpner Etsende
Storebror vasker rekkverket i trappa Vaskemiddel elsefarlig

Det er ni ulike faresymboler som brukes for faremerking av kjemikalier. Kun seks av dem brukes i de ulike situasjonene i Hannas hus. Symbolene for akutt giftig og gass under trykk finner man sjelden på husholdningsprodukter, fordi de i mange tilfeller er forbudt å selge til forbrukere. Symbolet oksiderende er

En "situasjon" er laget som en trinn-for-trinn historie:

 1. Situasjonen introduseres.
 2. Det stilles et spørsmål med tre svaralternativer.
 3. Når eleven har valgt et svar vises det korrekte svaret på skjermen.
 4. Eleven skal gjette hvilke(t) symbol(er) kjemikaliet er merket med.
 5. Når eleven har valgt symbol(er) vises det korrekte svaret med en kort beskrivelse av symbolet. Det er en "les mer"-knapp med mer informasjon for hvert symbol.
 6. Eleven kan velge en ny situasjon ved å klikke på det gule "hus"-ikonet.

Tre artikler

De tre artiklene er nært knyttet opp til de tre lærerveiledningene for elevene på 5. - 7. trinn.

Artikkelen "Hele verden er laget av kjemikalier" forklarer at det finnes både naturlige og syntetiske kjemikalier og hvorfor noen husholdningskjemikalier har et eller flere faresymboler.

Artikkelen "Vær forsiktig" handler om helsefarene ved bruk av kjemikalier og hvordan man kan beskytte seg mot farene.

Quiz om faresymbolene

I quizen kan elevene teste kunnskapene sine om faresymbolene.

En oversikt over de ni faresymbolene

I toppmenyen vil du finne forklaringer til hvert av faresymbolene.

 1. Gå gjennom lærerveiledningen for den aktuelle timen, gå gjennom situasjonene i Hannas hus og les artiklene på nettsiden.
 2. For mer informasjon om faresymbolene se nettsiden til Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Annet/Faresymboler/#faresymboler_varsel
 3. Reserver nødvendig teknisk utstyr.

Teknisk utstyr:

Nettsiden er optimalisert for standard skjermoppløsning i de fleste moderne nettlesere (IE9+, Safari, Firefox and Chrome). For å vise nettsiden på en god måte kreves en minimum skjermoppløsning på 1024px x 768px. Nettsiden er ikke avhengig av plug-ins, men krever at java-script er tilgjengelig. Nettsiden støtter bruk av mobile løsninger, men det anbefales ikke da dette ikke vil gi en optimal opplevelse.