Plan for time #1: Velkommen til Hannas hus

Læringsmål

Elevene skal lære om de ni faresymbolene som blir brukt til faremerking av kjemikalier. Hensikten er at elevene skal forstå viktigheten av de forskjellige farene.

Nivå

2. - 4. trinn

Varighet

En eller to skoletimer, 45-90 minutter.

Utstyr

Husholdningskjemikalier med forskjellige faresymboler på etiketten. For eksempel toalettrens, oppvasktabletter, impregneringsspray, tennvæske.

Timen

Innføring i faresymbolene

 • Mange kjemikalier kan være farlige for helsa eller miljøet.
 • De fleste kjemikaliene er ikke farlige hvis du bruker dem riktig og vet hva du skal gjøre hvis noe går galt.
 • Noen kjemikalier må vi være mer forsiktig med enn andre.
 • Les fareetiketten og gjør deg kjent med faresymbolene. Dette hjelper deg til å forstå hvilke kjemikalier som er farlige, hvorfor de er farlige og hvordan du kan beskytte deg, for eksempel med hansker eller vernebriller.
 • En fareetikett består av spesielle symboler og advarsler.
 • Det finnes regler for hvordan symbolene og advarslene skal være. De som selger kjemikaliene har ansvaret for å bruke riktige symboler og advarsler som gjelder for sitt kjemikalie. 
 • Et kjemikalie er ikke bare noe forskerne bruker på laboratorier. De fleste mennesker bruker kjemikalier hjemme hver dag, for eksempel til å gjøre husarbeid. Mange mennesker bruker kjemikalier i jobben sin.

Besøk Hannas hus

 • Vis elevene et utvalg produkter med faresymboler. Spør elevene hva de tror at symbolene på etikettene betyr.
 • Vis nettsiden på en storskjerm. Hvis elevene ikke kan lese, må du lese opp teksten for dem.
 • Nå kan du veilede elevene gjennom de ni situasjonene i Hannas hus.

Mot slutten av timen

 • Sett av 10 minutter på slutten av timen. Vis de ni faresymbolene på storskjermen. Klarer elevene å svare på disse spørsmålene om faresymbolene?
 • Hvilke typer produkter har dere funnet som er merket brannfarlig?
 • Hva er farene og hvordan unngår du dem?
 • Hvilken type produkter har dere funnet som er merket etsende?
 • Hvilke farer er det, og hvordan kan du unngå dem?
 • Hvilken type produkter har du funnet som er merket helsefarlige?
 • Hvilke farer er det, og hvordan kan du unngå dem?

Prøv quiz-en

 • Avslutt timen med å la elevene gjøre faresymboltesten på nettsiden. Hvordan gikk det?