Plan for time #2: Hele verden er laget av kjemikalier

Læringsmål

Elevene lærer at det er kjemikalier overalt. Noen er naturlige og andre er menneskeskapte. Elevene kjenner igjen faresymbolene. De vet at de kan finne symbolene på vanlige husholdningsprodukter og at produkter med symbolene skal håndteres i tråd med advarslene.

Nivå

5. - 7. trinn

Varighet

To skoletimer eller 90 minutter

Utstyr

Husholdningskjemikalier med forskjellige fareetiketter, for eksempel toalettrens, tennvæske og maskinoppvaskmiddel. Ta også med et produkt som er merket med miljømerkene Svanen eller EU-blomsten.

Timen

Idemyldring: Hva er kjemikalier?

 • Skriv ordet KJEMIKALIE midt på tavla
 • La elevene diskutere (i par) og skrive ned hva de tenker på når de ser dette ordet. Gi dem 5 minutter.
 • Skriv ned ideene på tavla i et tankekart rundt ordet KJEMIKALIE.
 • Diskuter tankekartet med klassen og kom til konklusjonen at kjemikalier finnes over alt.

Refleksjoner rundt faresymbolene

 • Sett fram husholdnings-kjemikaliene på et bord. La faresymbolene være skjult for elevene. Hvis faresymbolene står foran på produktene kan du skjule dem med lapper.
 • Spørsmål 1: Hva har husholdningskjemikaliene her til felles?
  Elevenes svar kan være: de er husholdningskjemikalier. De kan kjøpes i butikken. De inneholder forskjellige kjemikalier. De må brukes forsiktig. De har et eller flere faresymboler på etiketten. Skriv ned svarene på tavla.
 • Snu kjemikaliene og vis frem faresymbolene. 
 • Spørsmål 2: Hvorfor tror du at disse husholdningskjemikaliene er merket med faresymboler?
  Elevenes svar kan være: husholdningskjemikaliene er giftige, de kan eksplodere, de kan være farlige for fisk osv. Skriv ned svarene på tavla.
 • Forklar at faresymbolene finnes på vanlige hverdagskjemikalier, slik som vaskemidler og maling, men ikke på kosmetikk, medisiner og mat.

Introdusér faresymbolene

 • Vis hannashus.no på storskjermen og klikk på knappen "faresymbolene". Gi elevene en kort introduksjon til faresymbolene og referer til elevenes svar i forrige del av timen.
 • Del klassen opp i par eller smågrupper som skal fokusere på hvert sitt faresymbol ved å lese den utvidete teksten på nettsiden. Pass på at alle de ni faresymbolene blir fordelt.
 • Presentasjon: La elevene fortelle resten av klassen om faresymbolet sitt:
  • Hva forteller faresymbolet oss?
  • Hvilke typer husholdningskjemikalier finner vi vanligvis dette faresymbolet?
  • Hva skal vi gjøre for å bruke husholdningskjemikalier som er merket med dette faresymbolet?

Dypdykk og refleksjon: Les artikkelen " Hele verden er laget av kjemikalier"

 • Be elevene lese artikkelen "Hele verden er laget av kjemikalier" på hannashus.no. Du kan også dele ut artikkelen. Elevene skal kunne lese artikkelen i løpet av 10-15 min. Gjør dette i timen eller som hjemmelekse.
 • La elevene stille oppklarende spørsmål om artikkelen i klassen.
 • Diskuter i klassen: "Naturlige og menneskeskapte kjemikalier", "Forskjell på giftighet" og "Hele verden er laget av kjemikalier". Finn eksempler på "gode" og "dårlige" kjemikalier fra et helse- og miljøperspektiv.

Besøk Hannas hus

 • La elevene gå gjennom de ni situasjonene i Hannas Hus på nettsiden (jobb i par).
 • Diskuter de ni situasjonene (eller bare noen av dem) i klassen. Hvorfor er det så viktig å følge instruksjonene på etiketten? Hva kan skje hvis…
  • faren og tanten ikke bruker hansker når de vasker toalettet og renser avløpet?
  • mammaen ikke gjemmer flasken med tennvæske?
  • søsteren impregnerer skoene sine innendørs?
  • og så videre…
 • Fortell elevene at det er fullt mulig å begrense bruken av farlige husholdningskjemikalier ved å bruke kjemikalier som er mindre farlige. For eksempel de som er merket med miljømerkene Svanen eller EU-blomsten.

Prøv quiz'en

 • Avslutt timen med å la elevene gjøre faresymboltesten på nettsiden. Hvordan klarer de seg?

Utvid timen: Finn de skjulte farene der dere er.

 • Be elevene finne ut hvor mange faremerkede kjemikalier det er på skolen eller hjemme hos elevene.
 • For å unngå ulykker må du forsikre deg om at elevene har med seg en voksen som kan hjelpe dem med oppgaven. Elevene kan enten lage en liste eller ta bilder av produktene.
 • Etterpå kan du oppsummere elevenes funn på tavla:
  • Hvilke faresymboler fant vi flest av?
  • Hvilke faresymboler var sjeldne?
  • Lag en treffliste på tavla. Ranger faresymbolene fra 1-9 hvor 1 er de mest vanlige.
 • Du kan også be klassen om å sjekke i nærmeste butikk. I så tilfelle er det en god ide å ha avtalt dette på forhånd med butikken.