Kjemikaliene i trebeskyttelsesmiddelet skal drepe små organismer som alger og sopp. Slike kjemikalier kan være skadelige hvis de slipper ut i miljøet. Hannas storebror tar derfor med seg spannet til avfallsstasjonen. Der vil det bli håndtert på en riktig og sikker måte.

Hannas storebror har akkurat malt sykkelboden med trebeskyttelsesmiddel. Spannet er nesten tomt. Han setter seg på sykkelen for å levere spannet og malekosten til avfallsstasjonen i nærheten.

Hvorfor sykler Hannas storebror til avfallsstasjonen med det nesten tomme spannet med trebeskyttelsesmiddel?