Vær forsiktig

Vær forsiktig

Alt er bygget opp av kjemikalier. Så hvorfor er noen kjemikalier farlige for mennesker? Og hva kan du gjøre for å beskytte deg? Finn svarene i denne artikkelen.

Du er i kontakt med mange forskjellige kjemikalier hver dag. Kjemikalier finnes i lufta, vannet og i maten din, i produkter som PC'er, kosmetikk og klær. Du får i deg kjemikalier gjennom det du spiser og drikker, via lufta du puster inn og gjennom huden.

Noen kjemikalier kan være skadelige for mennesker. Men før du leser videre skal du vite at du kan beskytte deg selv ved å være forsiktig når du bruker farlige kjemikalier.

Hvilke helseskader kan kjemikalier gi?

Kjemikalier kan i noen tilfeller gi alvorlige helseskader. En skade kan oppstå kort tid etter kontakt med kjemikaliet. Dette kan være for eksempel at huden eller øynene blir irriterte eller alvorlig skadet. Slike skader kan oppstå på grunn av en ulykke eller uforsiktig bruk av produktet hjemme eller på jobben.

Noen skader kan oppstå lenge etter at man har vært i kontakt med det farlige kjemikaliet. Dette skjer vanligvis hvis man har vært i kontakt med kjemikaliet flere ganger over en lengre periode. Man kan få skade på lunger, lever og andre organer i kroppen eller utvikle allergier.

Barn og unge er ofte mer sensitive for skadelige kjemikalier enn voksne fordi kroppen fortsatt vokser og er under utvikling.

Produkter med helsefare, etsende og kronisk helsefare symbol

Tennvæske, de fleste impregneringssprayene og mange andre husholdningskjemikalier har et eller flere symboler på etiketten. De diamantformede symbolene og teksten på etiketten gir deg informasjon om farene ved bruk av produktet. Sikkerhetsinstruksjonen på etiketten gir deg også informasjon om hvordan du skal bruke produktet riktig.

Helsefare

Helsefare: Dette symbolet kan du finne du på vaskemidler, luftrensere og oppvaskmidler.

 

Kronisk helsefare

Dette symbolet kan du finne på tennvæske, lim, white spirit og bensin.

Etsende

Dette symbolet kan du finne på toalettrens, avløpsrens, kalkfjerner, vaskepulver og salmiakk.

Er husholdningskjemikalier farlige?

Dette spørsmålet kan ikke besvares med et enkelt ja eller nei. I hovedsak er det avhengig av egenskapene til kjemikaliet, hvor mye du utsettes for og på hvilken måte.

Dersom du ved et uhell søler tennvæske på armen din kan huden bli rød og irritert etter kort tid. Hvis du derimot ved et uhell drikker tennvæske kan du bli veldig syk. Når du bare bruker den til å tenne grillen og ikke kommer i kontakt med væsken vil det ikke skje noen skade.

Her er et annet eksempel. Dersom du sprayer skoene dine med impregneringsspray for at de skal bli vanntette bør du alltid gjøre dette utendørs eller i et godt ventilert rom. Hvis du gjør det innendørs uten god ventilasjon (f. eks. med lukket vindu) vil du puste inn gasser fra sprayen. Dette kan få deg til å hoste og kanskje vil du føle deg svimmel og få vondt i hodet. Hvis du sprayer skoene dine ofte og uten ventilasjon kan lungene dine bli skadet.

Hva kan du gjøre for å beskytte deg?

Det er alltid best å overlate bruken av produkter med faresymbol til voksne! Dette gjelder spesielt produkter merket med symbolet for etsende eller kronisk helsefare. Andre kjemikalier er ikke så skadelige for helsa, så lenge du bruker dem forsiktig. Et eksempel på dette er oppvaskmiddel på kjøkkenet.

Det er en rekke enkle forhåndsregler du og din familie kan ta for å beskytte dere:

  1. Les etiketten og instruksjonene for riktig bruk.
  2. Oppbevar kjemikaliene i originalemballasjen.
  3. Oppbevar kjemikalier utilgjengelig for små barn og kjæledyr.
  4. Bland aldri ulike kjemikalier sammen.

Hva skal du gjøre hvis det skjer en ulykke med et kjemikalie?

Uheldigvis skjer det ulykker med kjemikalier hver dag hjemme hos folk. Veldig ofte er små barn involvert. Kontakt alltid en voksen for hjelp hvis det skjer en ulykke. Hvis ikke det er voksne i nærheten så ring 113. Du kan også ringe til Giftinformasjonen på telefonnr. 22 59 13 00. Giftinformasjonen er åpen hele døgnet, alle dager i året.